Service

Med de nya undantagsreglerna gäller nybilsgarantin oavsett var du servar din bil. Vi följer bilbranchens serviceschema för de olika serviceintervallerna. Vi kopplar upp oss mot bilens dator, läser av felkoder och släcker "servicelampor".

 

Vi värnar om miljön och ombesörjer att all gammal olja och filter transporteras till återvinning.

 

En välservad bil släpper ut drar mindre bensin, släpper ut mindre avgaser, startar lättare och är skonsammare för miljön.

 

Vi erbjuder servicepaket till rimliga kostnader och det är god ekonomi att sköta bilens service. En bil med korrekt ifylld servicebok är alltid mer värd vid försäljning.