Släpvagnar / Husvagnar

Vi är ackrediterade att reparera och godkänna släp upp till 3,5 ton som underkänts och fått tvåor hos Bilprovningen eller underkänts vid en flygande inspektion av polisen.

Detta innebär att vi gör hela reparationen, samtliga underkända punkter på protokollet, för att få genomföra direktregistrering av godkännandet hos Bilprovningen.